Grustransporter
från Gällivare tätort till olika byggprojekt runt omkring Gällivare
Snötransporter 
från Gällivare tätort till tippen i Gällivare.